Segmentace uživatelů vyhledávačů

Název práce: Segmentace uživatelů vyhledávačů
Autor(ka) práce: Kováříková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Mozer, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Segmentace uživatelů vyhledávačů. Charakteristika trhu, základní druhy internetové reklamy, teoretický podklad pro segmentaci trhu, dotazníkové šetření, vymezení segmentů pomocí shlukové analýzy. Popis segmentů a marketingová doporučení.
Klíčová slova: shluková analýza; optimalizace pro vyhledávače; internet; search engine marketing; vyhledávače; segmentace trhu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2007
Datum podání práce: 20. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6593/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: