Návrh a budování center sdílených služeb v regionu CEE

Název práce: Návrh a budování center sdílených služeb v regionu CEE
Autor(ka) práce: Štiller, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce seznamuje se základními principy návrhu a budování Center sdílených služeb. Centrum sdílených služeb je popsáno jako vhodná platforma pro zefektivnění interních podpůrných služeb. Práce seznamuje se základními principy transformace interních procesů na sdílenou službu, stejně tak jako s postupem pro výběr vhodné lokality. V závěru je vybrána skupina nejvhodnějších zemí pro implementaci Centra sdílených služeb.
Klíčová slova: Procesní modely; Výběr lokality; Sdílené služby; Centrum sdílených služeb
Název práce: Design and build of Shared Service Centres in the CEE
Autor(ka) práce: Štiller, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis introduces general principles of design and build of Shared Service Centres. Shared Service Centre is described as a suitable platform for streamlining of internal supporting services. The thesis also introduces general principles of internal processes transformation into a shared service as well as procedure for selection of suitable location. Final assessment presents most convenient countries in the world for implementation of Shared Service Centres.
Klíčová slova: Location analyses; Process models; Shared Services; Shared Service Centre

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2012
Datum podání práce: 3. 12. 2013
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36448/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: