Blended Learning

Název práce: Blended Learning
Autor(ka) práce: Bauerová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Kopová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tématem z oblasti vzdělávání, které se týká trendu dnešní doby nazvaného blended learning. Práce nejprve popisuje historii a vývoj blended learningu, dále jeho metody a nástroje, silné a slabé stránky a srovnává ho s ostatními vzdělávacími přístupy. Práce se dále věnuje otázkám efektivity přístupu blended learning, obzvláště vzdělávacích kurzů zaměřených na měkké dovednosti. V praktické části je analyzována správná a efektivní tvorba vzdělávacích programů založených na kombinované výuce.
Klíčová slova: měkké dovednosti; kombinovaná výuka; Blended learning
Název práce: Blended Learning
Autor(ka) práce: Bauerová, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Kopová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on a new approach of education called blended learning. The history and developement of Blended Learning is described in the first part. Then the methods and tools of Blended Learning are evaluated and compared to the traditional methods of education. At the final part an efficient developement of the educational programs is emphasized.
Klíčová slova: soft skills; e-learning; Blended Learning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2013
Datum podání práce: 18. 12. 2013
Datum obhajoby: 5. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42746/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: