Skupinová konformita a vedení sociální skupiny

Název práce: Skupinová konformita a vedení sociální skupiny
Autor(ka) práce: Buštová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Procházková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na problematiku skupinové konformity a vedení sociální skupiny. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou sociální skupiny, skupinovou konformitou, vedením sociální skupiny a související skupinovou strukturou. Praktická část je věnována analýze vybrané sociální skupiny ve vztahu k její konformitě a jejímu vedení. Zde je charakterizována vybraná sociální skupina a popsány užité metody zkoumání. Výstupem je analýza vybrané skupiny z hlediska stanovených dílčích cílů.
Klíčová slova: skupinová konformita; sociální skupina; vedení sociální skupiny
Název práce: Group Conformity and Leadership of Social Group
Autor(ka) práce: Buštová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Procházková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the issue of group conformity and leadership of social groups. The theoretical part of the thesis deals with the characteristics of social groups, group conformity, leadership of social groups and related group structure. The practical part is devoted to the analysis of selected social group in relation to its conformity and its leadership. Here is characterized the selected social group and described the methods of examination. The output is the analysis of a selected group of laid down intermediate objectives.
Klíčová slova: group conformity; social group; leadership of social group

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2013
Datum podání práce: 25. 4. 2014
Datum obhajoby: 4. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42823/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: