Logistická regrese v manažerském rozhodování

Název práce: Logistická regrese v manažerském rozhodování
Autor(ka) práce: Marková, Agáta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Komárková, Lenka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce na téma "Logistická regrese v manažerském rozhodování" má za cíl představit tento statistický nástroj, srozumitelně vysvětlit jeho hlavní principy a předpoklady a dále uvést příklady možného využití v různých oborech. V praktické části bude ukázána aplikace logistické regrese na reálná data zabývající se poptávkou po semestrálních pobytech v zahraničí. Bude zde zmapováno použití logistické regrese od sběru dat až po konečnou interpretaci a doporučení pro podporu manažerského rozhodnutí.
Klíčová slova: Modelování závislosti; Logistická regrese v praxi; Manažerské rozhodování; Logistický model; Poptávka po semestrálních pobytech
Název práce: Logistic Regression in Managerial Decision Making
Autor(ka) práce: Marková, Agáta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Komárková, Lenka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis with title "Logistic Regression in the Managerial Decision-making" aims to introduce this statistical tool, clearly explain its general principles and assumptions and then provide examples of potential applications in various fields. The practical part of the work will demonstrate application of logistic regression on real data dealing with the demand for semestral stays abroad. There will be mapped usage of logistic regression from data collecting to final interpretation and recommendations for managerial decision-making support.
Klíčová slova: Demand for semestral stays; Logistic model; Logistic regression in praxis; Managerial decision-making; Making models of dependence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2013
Datum podání práce: 20. 4. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42333/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: