Aplikace marketingu ve veterinární ordinaci

Název práce: Aplikace marketingu ve veterinární ordinaci
Autor(ka) práce: Bartůňková, Vendula
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Řezáč, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části, popisuji základní marketingové pojmy, jako je marketing, marketingový mix, SWOT analýza, či teoretická východiska mystery shoppingu. Ve druhé, praktické části se zabývám marketingovými aktivitami veterinární ordinace Zelená liška. Zprvu podrobněji představím veterinární ordinaci s její krátkou historií. Blíže se věnuji analýze konkurence pomocí mystery shoppingu a zhodnocení stávajících aktivit veterinární ordinace dle výsledků z dotazníkového šetření. Na základě výsledků z dotazníkového šetření a mystery shoppingu navrhnu doporučení na zlepšení stávající situace veterinární ordinace Zelená liška.
Klíčová slova: Marketing; Marketingový mix; Veterinární ordinace; Mystery shopping
Název práce: The Application of Marketing in a Veterinary Clinic
Autor(ka) práce: Bartůňková, Vendula
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Řezáč, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor Thesis consists of two main parts. The first part, theoretical, describes basic marketing terms such as marketing, marketing mix, SWOT Analysis and also provides theoretical description of the process of mystery shopping. The second part, practical, analyzes marketing activities of veterinary clinic Zelená liška. At first, the veterinary clinic is introduced together with its short history description. After that, the competitive landscape is analyzed through the method of mystery shopping and the current marketing activities are assessed with the help of questionnaire. Based on the results of those two research methods, recommendations for veterinary clinic Zelená liška were proposed.
Klíčová slova: Marketing; Veterinary clinic; Mystery shopping; Marketing mix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 28. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44713/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: