Porovnání zbožových vyhledávačů a slevových serverů

Název práce: Porovnání zbožových vyhledávačů a slevových serverů
Autor(ka) práce: Rozhoň, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce v teoretické části vysvětluje obchodní model zbožových vyhledávačů a slevových serverů včetně zařazení těchto nástrojů do internetového marketingu. Následně jsou obchodní modely obou těchto nástrojů porovnávány z hlediska možného využití pro firmy. V praktické části se práce zaměřuje na konkrétní zbožové vyhledávače a slevové servery v České republice z hlediska jejich představení a porovnání a následně předkládá praktické ukázky využití těchto kanálů samotnými firmami. Součástí praktické části je také podrobná ukázka využití zbožových vyhledávačů (Zboží.cz a Heureka.cz) a slevových serverů (Skrz.cz) na konkrétní společnosti Vivantis, a. s. Součástí této ukázky je také detailní analýza efektivity využití těchto kanálů.
Klíčová slova: Zbožové vyhledávače; Slevové servery; Slevový agregátor
Název práce: Comparing commodity search engines and deal of the day servers
Autor(ka) práce: Rozhoň, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis in the theoretical part explains the business model of commodity search engines and deal of the day servers, including the inclusion of these tools in internet marketing. Subsequently, the business models of these two instruments are compared in terms of possible use for the companies. In the practical part the thesis is focuses on a specific commodity search engines and deal of the day servers in the Czech Republic in terms of their performance and the comparison and then presents practical examples of using these channels by companies. The practical part is also a detailed example of the use of commodity search engines (Zboží.cz and Heureka.cz) and deal of the day servers (Skrz.cz) to a specific company Vivantis, a. s. Part of this demonstration is also a detailed analysis of the effectiveness of the use of these channels.
Klíčová slova: Commodity search engines; Sales promotion; Deal of the day servers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 6. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43330/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: