Porovnání newsletterových kampaní největších českých e-shopů

Název práce: Porovnání newsletterových kampaní největších českých e-shopů
Autor(ka) práce: Horáková, Bára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat a porovnat newslettery obchodů Alza.cz a Mall.cz, které patří mezi největší internetové prodejce na českém trhu. V teoretické části se práce zabývá funkcí a tvorbou newsletteru. V praktické části je provedena analýza newsletterů internetových obchodů, zhodnocení jejich tvorby a případné návrhy a doporučení na zlepšení.
Klíčová slova: Mall.cz; Alza.cz; přímý marketing; direct mail; newsletter; marketingová komunikace; online marketingová komunikace
Název práce: Comparison of Newsletter Campaigns largest Czech e-shop
Autor(ka) práce: Horáková, Bára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to analyze and compare newsletters from Alza.cz and Mall.cz, which are one of the largest online retailers in the Czech market. Theoretical part of the thesis deals with the functions and the composing of the newsletter. Practical part analyzes newsletters of online stores, valorization of their work and the suggestions and recommendations for improvement.
Klíčová slova: direct mail; direct marketing; Alza.cz; newsletter; online marketing communication; marketing communication; Mall.cz

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 10. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 6. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45183/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: