Alternatívne zdroje energie a ich využitie pri výrobe elektrickej energie

Název práce: Alternatívne zdroje energie a ich využitie pri výrobe elektrickej energie
Autor(ka) práce: Semanová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Karpová, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným problémom súčasnosti nie je fakt, že využívame energiu, ale ako vyrábame a spotrebovávame energetické zdroje. Pokiaľ budeme pokrývať naše potreby hlavne spaľovaním fosílnych palív alebo využívaním atómových elektrární ? budeme mať stále viac problémov. Pretože náš svet závisí na energii, potrebujeme zdroje, ktoré budú trvať navždy a ktoré budú schopné zabezpečiť udržateľný rozvoj spoločnosti. Je teda nevyhnutné, aby ľudia prijali životný štýl odpovedajúci ekologickým možnostiam planéty, pretože možnosti prírody sú obmedzené. Musíme sa naučiť šetriť surovinami a využívať alternatívne zdroje energie.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: