Zobrazování a vnímání mužů a žen v marketingové komunikaci

Název práce: Zobrazování a vnímání mužů a žen v marketingové komunikaci
Autor(ka) práce: Sabová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Moravická, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zmapování současné prezentace mužů a žen v reklamě zacílené podle pohlaví na základě výsledků metody kvantitativní obsahové analýzy inzerce v lifestylových magazínech Cosmopolitan a Maxim. Zachycení trendu používání erotiky, výskytu sexismu a vytváření umělého ideálu krásy ve zkoumaných inzerátech.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2007
Datum podání práce: 31. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6831/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: