Analýza prodejů Škoda Auto ve střední Evropě a rozvoj prodejní sítě

Název práce: Analýza prodejů Škoda Auto ve střední Evropě a rozvoj prodejní sítě
Autor(ka) práce: Martínková, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalínská, Emílie
Oponenti práce: Kambová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou prodeje vozů značky Škoda v regionu střední Evropy a s tím souvisejícím rozvojem prodejní/ servisní sítě s přihlédnutím ke změnám vyvolaným vstupem nových členských zemí do Evropské unie. Charakterizuje funkční rozdělení prodejní sítě a vymezuje faktory ovlivňující její rozvoj. Dále se věnuje charakteristice středoevropských trhů (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko), prodejům realizovaným na těchto trzích a otázkám s tím souvisejícím, jako je finanční stránka obchodů a změna filosofie přístupu k finálním zákazníkům.
Klíčová slova: filosofie Human Touch; faktoring; bloková výjimka; prodejní/servisní síť; analýza prodeje vozů; region střední Evropy; Škoda Auto

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 8. 2006
Datum podání práce: 19. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3417/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: