Mezinárodní mobilita zaměstnanců v multinacionalni společnosti

Název práce: Mezinárodní mobilita zaměstnanců v multinacionalni společnosti
Autor(ka) práce: Vojáčková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Cetkovský, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá mezinárodní mobilitou zaměstnanců v nejmenované multinacionální společnosti poskytující poradenské služby. První část vymezuje pojmy pojící se s mezinárodním vysíláním a mapuje procesy a problémy vysílání zaměstnanců. Vychází především z dostupné literatury a odborných článků. Druhá část analyzuje procesy mobility v popisované společnosti. Cílem práce je důkladné zmapování procesů a jednotlivých programů mobility ve společnosti, zjištění případných nedostatků a uvedení návrhů na jejich nápravu. V závěru práce je provedeno shrnutí poznatků a jsou uvedeny návrhy na zlepšení. K práci jsou využity interní směrnice společnosti a dostupná interní data, která jsou doplněna informacemi z nestrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci.
Klíčová slova: secondment; expatriace; mobilita
Název práce: International employee mobility in multinational company
Autor(ka) práce: Vojáčková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Cetkovský, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with international employee mobility within an unnamed multinational company, whose primary business is providing consulting services. The first half of the thesis defines relevant terms and maps out problems concerning international employee mobility, based on accessible literature and specialized journals, with the second half being devoted to analysing the mobility processes within the unnamed company. The end goal is to map all mobility processes and programs, determine possible deficiencies that might exist, and indicate suggestions for their correction. Internal mobility policies and data combined with unstructured interviews of employees of the unnamed company were utilized to formulate this thesis.
Klíčová slova: secondment; expatriation; mobility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44521/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: