Kulturní dimenze rakouské zahraniční politiky

Název práce: Kulturní dimenze rakouské zahraniční politiky
Autor(ka) práce: Bártová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá současnou rakouskou zahraniční kulturní politikou. Rakousko přikládá kulturní složce zahraniční politiky velký význam a proto Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční věci vypracovalo strategii zahraničně-kulturních aktivit pro období let 2011-2014 zvanou "Auslandskulturkonzept 2011". Tento dokument shrnuje cíle a nástroje rakouské zahraniční kulturní politiky a rovněž poskytuje přehled institucí, které se na realizaci této politiky podílejí. Z tohoto důvodu z něj tato práce vychází a jejím cílem je poskytnout ucelený obraz o současné zahraniční kulturní politice Rakouska v oblasti kulturní a tradiční diplomacie a to jak na bilaterální, tak na multilaterální úrovni.
Klíčová slova: zahraniční kulturní politika; kulturní diplomacie; Rakousko; tradiční diplomacie
Název práce: The cultural dimension of Austrian foreign policy
Autor(ka) práce: Bártová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the current Austrian foreign cultural policy. Austria attaches great importance to cultural dimension of foreign policy and therefore the Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs has developed a strategy for foreign cultural activities for the period 2011-2014 called "Auslandskulturkonzept 2011 '. This document summarizes the objectives and instruments of Austria's foreign cultural policy and also provides a list of institutions involved in the implementation of the policy. For this reason, the thesis is based on this document and it aims to provide a comprehensive picture of the current Austrian foreign cultural policy in the field of cultural and traditional diplomacy, on both bilateral and multilateral level.
Klíčová slova: cultural diplomacy; foreign cultural policy; Austria; traditional diplomacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 12. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43999/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: