Komparace zahraniční politiky Kubánské republiky během vlád Fidela a Raula Castra

Název práce: Komparace zahraniční politiky Kubánské republiky během vlád Fidela a Raula Castra
Autor(ka) práce: Červená, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Demková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se v širších souvislostech zabývá změnami v zahraniční politice Kubánské republiky, ke kterým došlo v souvislosti s výměnou Fidela Castra za jeho mladšího bratra Raúla Castra. Zahraniční politika je zde zkoumána na hladině jednotlivce. Změny jsou identifikovány především pomocí analýzy osobností a způsobech tvorby rozhodnutí obou dvou prezidentů. Zároveň se zaměřuji na jejich rozdílný postoj v jednání s klíčovými aktéry mezinárodního systému. V závěrečné části práce poukazuji na pravděpodobný vývoj zahraniční politiky Kubánské republiky v následujících letech.
Klíčová slova: Spojené státy americké; Cíle zahraniční politiky; Osobnost lídra; Proces rozhodování
Název práce: Comparison of Cuban Republic foreign policies under the governances of Fidel and Raul Castro
Autor(ka) práce: Červená, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Demková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis compares foreign policies of Cuban Republic under the governance of Fidel and Raul Castro. An analysis of Foreign policy is undertaken by comparing each individual policy and their apparent differences in architecture. The fundamental changes and differences are identified primarily by undertaking a personality analysis and looking at each president's ways of carrying out decision making process of policies that alter the governance of the nation. This thesis also focuses on their different attitudes in negotiation with key world governments. In concluding the thesis, I point out a forthcoming development of Cuba's foreign policy in the years to come.
Klíčová slova: United States of America; Goals of Cuba's foreign policy; Leader´s personality; Decision making process

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2013
Datum podání práce: 12. 5. 2014
Datum obhajoby: 12. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42994/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: