Finanční benchmarking podniku Pivovar Svijany, a. s

Název práce: Finanční benchmarking podniku Pivovar Svijany, a. s
Autor(ka) práce: Roudná, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Beran, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést finanční benchmarking společnosti Pivovar Svijany, a.s. Díky finančnímu benchmarkingu dokážeme posoudit finanční situaci podniku a srovnat ji se situací v odvětví, ve kterém podniká, i s nejlepšími podniky v tomto odvětví. Toto porovnání odhalí finanční zdraví podniku a jeho silné a slabé stránky. V této práci je konkrétně použita metoda benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA. Tento systém byl navržen manželi Neumaierovými ve spolupráci s Ministerstvem obchodu a průmyslu.
Klíčová slova: finanční analýza; finanční benchmarking; model INFA
Název práce: Financial benchmarking of the company Pivovar Svijany, a. s
Autor(ka) práce: Roudná, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Beran, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to make financial benchmarking of the company Pivovar Svijany, a.s. Thanks to the financial benchmarking can assess their financial situation and to compare it with the situation in a sector in which it operates and with the best companies in this sector. This comparison reveals the financial health of the company and its strengths and weaknesses. This work is specifically used the method of benchmarking diagnostic system of financial indicators INFA. This system was designed by husbands Neumaier in cooperation with the Ministry of Trade and Industry.
Klíčová slova: INFA model; financial analysis; financial benchmarking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 5. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45658/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: