Digitalni marketing a social media v "crowd-funding" kampani

Název práce: Digital Marketing and Social Media in a Crowd Funding Campaign
Autor(ka) práce: Malec, Etienne
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to investigate the key success factors in the digital marketing approach used for campaigns done on crowdfunding platforms, and how it will change influence the decisions of the crowd to invest in a project. Regarding the structure of this thesis, we will firstly explain in details what are the roots of the crowdfunding, describe the different type of platforms and in which context they are used. In the second and third part, we will see how crowdfunding represent a boost for the entrepreneurial initiative and how digital marketing is influencing the process of a raising fund campaign. Finally, thanks a research that has been conducted on 46 respondents, we will analyze the behavior of the crowd regarding the marketing approach used by crowdfunders. As findings, we can state that a crowdfunder must establish a project with a substantial quality content that will pull the crowd toward the project, and choose the right approach in selecting an adapted crowdfunding platforms and rewards.
Klíčová slova: content marketing; digital marketing; Crowd-funding; crowd-funder; crowd-sourcing; social media
Název práce: Digitalni marketing a social media v "crowd-funding" kampani
Autor(ka) práce: Malec, Etienne
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je zanalyzovat klíčové faktory pro úspěch v digitálním marketingu na kampaně používající crowdfunding platformy , zda tento přístup může ovlivnit jedince k investování do projektu. Co se týká struktury práce , nejprve pojednávám o kořenech crowdfundingu; popisuji různé typy platforem a v jakém kontextu se používají. Ve druhé a třetí části ukazuji, jak crowdfunding podporuje podnikatelské iniciativy a jak digitální marketing ovlivňuje získávání finančních prostředků . Nakonec, díky výzkumu, který byl proveden na 46 respondentech , jsem zanalyzoval chování davu ovlivněného marketingovým přístupem používajícho crowdfunders. Na závěr práce konstatuji, že crowdfunder musí vytvořit projekt s kvalitním obsahem, který bude atraktivní pro lidi, a také zvolit správný přístup a adaptaci crowdfundingových platform a odměn.
Klíčová slova: dav; dav-sourcing; obsah marketing; Crowd-financování; digitální marketing; sociální média

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45505/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: