Vliv CSR na výkonnost firmy

Název práce: Vliv CSR na výkonnost firmy
Autor(ka) práce: Pirkl, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Šumpíková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je představit koncept CSR a následně popsat vliv společensky odpovědných aktivit na výkonnost podniku IBM. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá představením konceptu CSR, jeho hlavními principy a studiemi zkoumajícími vztah mezi CSR a výkonností podniku. V části praktické je představen postoj IBM ke společenské odpovědnosti, významné projekty a také prospěch plynoucí pro podnik z přijetí principů CSR.
Klíčová slova: společenská odpovědnost; International Business Machines Corporation; výkonnost podniku; stakeholders; CSR
Název práce: Impact of CSR on corporate perfomance
Autor(ka) práce: Pirkl, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Šumpíková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to introduce the concept of CSR and to describe the impact of socially responsible activities on corporate performance of IBM. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part is concerned with introducing the concept of CSR, its key principles and studies dealing with the relationship between CSR and corporate performance. The practical part is concerned with introducing IBM's approach to corporate social responsibility, its key projects and the benefits of implementing the principles of CSR.
Klíčová slova: corporate performance; stakeholders; corporate social responsibility; CSR; International Business Machines Corporation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46374/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: