Postupy a zabezpečení v případech zneužívání vybraných druhů elektronického bankovnictví

Název práce: Postupy a zabezpečení v případech zneužívání vybraných druhů elektronického bankovnictví
Autor(ka) práce: Abu Dayeh, Christián
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: Šafařík, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním tématem této bakalářské práce jsou různé metody zneužívání elektronického bankovnictví a možnosti jeho zabezpečení. Úvodní část stručně popisuje historický vývoj a sou-časnou právní úpravu elektronického bankovnictví, včetně vymezení určitých problematických pojmů. Součástí této části je rovněž popis prostředků vzdáleného přístupu k elektronickému bankovnictví, který zároveň dává základní představu o současných možnostech dálkové komunikace s bankou. Následuje analýza různých způsobů a praktických forem zneužívání vybraných druhů elektronického bankovnictví, kde se práce snaží o komplexní pokrytí této roztříštěné problematiky. Tato část je zaměřena zejména na zneužívání v oblasti platebních karet a v oblasti internetového bankovnictví. V poslední části pak bakalářská práce vymezuje různé možnosti zabezpečení a předcházení zneužívání za současného poskytnutí možných navrhovaných řešení problému. Otázka odpovědnosti za zneužití je řešena v samotném závěru práce. Cílem této práce je souhrnné vymezení různých možností zneužití některých prostředků vzdáleného přístupu a rovněž pokrytí problematiky zabezpečení platebních karet a internetového bankovnictví včetně poskytnutí určitého možného řešení.
Klíčová slova: phishing; pharming; finanční arbitr; internetové bankovnictví; platební karty; bezpečnost; zabezpečení; zneužívání; elektronické bankovnictví
Název práce: Techniques and security in cases of fraud of selected types of Electronic banking
Autor(ka) práce: Abu Dayeh, Christián
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: Šafařík, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of the thesis are different methods of Electronic banking fraud and options of Electronic banking security. The history of Electronic banking and current legal regulations including definition of some ambigious terms are described in the first part. In this part there are also described means of remote access to Electronic banking, which also outlines present options of online communication with the bank. Analysis of different methods and practical forms of fraud of different kinds of Electronic banking are described in the next part. The fraud of payment cards and internet banking are those that are mostly specified. Various types of security and fraud prevention including solutions of problems that may arise are outlined in the last part. Responsibility for fraud is portrayed in the very last part of the thesis.
Klíčová slova: Pharming; Phishing; Financial arbiter; Internet banking; Security; Abuse ; Payment cards; Safety; Electronic banking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 12. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46079/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: