Analysis of Performance Measurement Systems and Their Application Spectrum in Teamwork

Název práce: Analysis of Performance Measurement Systems and their Application Spectrum in Teamwork
Autor(ka) práce: Dils, Marta Dolli
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Müller, Annemarie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master Thesis aims to provide an overview of performance measurement systems both business and team related and to analyse their application spectrum. Based on the theoretical analysis, a new framework was created, including all relevant factors to analyse team performance. Thus the research questions of whether performance is measurable and what factors influence performance were investigated. The team performance framework (TPF) and the results from its application are presented in the practical part. The TPF includes different factors influencing team performance, such as input factors, motivation, communication, and output factors. This academic research concludes that various factors influence performance but that simplistic theoretical models still cannot catch the whole complex picture of reality.
Klíčová slova: Team Performance Framework; Team Performance; Performance Measurement Systems
Název práce: Analysis of Performance Measurement Systems and Their Application Spectrum in Teamwork
Autor(ka) práce: Dils, Marta Dolli
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Müller, Annemarie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master Thesis aims to provide an overview of performance measurement systems both business and team related and to analyse their application spectrum. Based on the theoretical analysis, a new framework was created, including all relevant factors to analyse team performance. Thus the research questions of whether performance is measurable and what factors influence performance were investigated. The team performance framework (TPF) and the results from its application are presented in the practical part. The TPF includes different factors influencing team performance, such as input factors, motivation, communication, and output factors. This academic research concludes that various factors influence performance but that simplistic theoretical models still cannot catch the whole complex picture of reality.
Klíčová slova: Team Performance Framework; Team Performance; Performance Measurement Systems

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2013
Datum podání práce: 27. 8. 2014
Datum obhajoby: 12. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44617/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: