Analýza komunikace firmy adidas na sociálních sítích

Název práce: Analýza komunikace firmy adidas na sociálních sítích
Autor(ka) práce: Kofrová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Hájková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá společností adidas ČR, s.r.o. a její komunikací na sociálních sítích. Cílem práce je analyzovat komunikaci společnosti adidas ČR, s.r.o. na sociálních sítích a doporučit návrhy na zlepšení a zefektivnění komunikace. Práce je rozdělena do dvou částí, přičemž teoretická část má za cíl vymezit sociální média a jejich postavení v marketingových strategiích firem. V analytické části je provedena analýza konkurence a jejich komunikace na sociálních sítích a porovnáním se společností adidas. Přínosem práce jsou návrhy na zlepšení komunikace na sociálních sítích společnosti adidas a doporučené postupy do budoucna.
Klíčová slova: marketingová strategie; sociální sítě; adidas
Název práce: Analysis of communication of adidas Company on social media
Autor(ka) práce: Kofrová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Hájková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master's thesis focuses on adidas ČR, s.r.o. and its communication on social media. The aim of this thesis is to analyze communication of adidas Company on social media and to recommend proposals for improvement and how to be more effective. The thesis is divided into two parts. First theoretical part defines social media and its position in marketing strategies of companies. In the analytical part is provided analysis of competition and its communication's strategies on social media and comparison with adidas Company. Benefits of this thesis are proposals of improvement for communication of adidas Company on social media and recommendation to the future.
Klíčová slova: marketing strategy; social networks; adidas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2013
Datum podání práce: 9. 5. 2014
Datum obhajoby: 15. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44665/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: