Starbucks - Mazinárodní strategie a cesta na výsluní

Název práce: Starbucks - International Strategy and Way to Leadership
Autor(ka) práce: Zábranská, Marie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bílková, Jana
Oponenti práce: Čápová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou mezinárodního úspěchu společnosti Starbucks. Příčiny tohoto bezprecedentního úspěchu jsou nejprve detekovány ve vnějších faktorech a v odvětví samotném. Následuje pozorování strategických kroků společnosti od založení až po mezinárodní expanzi a podrobná deskripce interních praktik společnosti. V analytické části je pak vymezen a aplikován model, který byl vyvinut na Bocconské univerzitě v Miláně. Jednotlivé předpoklady modelu jsou porovnávány s postupem společnosti Starbucks. Vyhodnocením shodností a odlišností reality a modelu se pak dochází k závěrům, které vysvětlují příčiny extrémně pozitivních výsledků společnosti Starbucks a její schopnosti přeměnit stagnující neatraktivní odvětví na lukrativní obor s vysokými maržemi.
Klíčová slova: dominant market design; success; international strategy; specialty coffee; Howard Schultz; Starbucks
Název práce: Starbucks - Mazinárodní strategie a cesta na výsluní
Autor(ka) práce: Zábranská, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bílková, Jana
Oponenti práce: Čápová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3448/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: