Analysis of international market strategy and growth opportunities for the retail garment industry in Bulgaria: a case applied to C&A

Název práce: Analysis of international market strategy and growth opportunities for the garment industry in Bulgaria : a case applied to C&A
Autor(ka) práce: Bonhomme, Raphael
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Nidam, Anass
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis attempts to analyze the international business strategy of the company C&A and its search of growth opportunities for the context of Bulgaria. The study relates to international business issues and successively provides a comprehensive overview of potential in the retail industry in Bulgaria as well as critical analysis on the interest of the company to internationalize its activity on the market. The thesis brings sufficient baseline whether to enter the market and how to be successful there.
Klíčová slova: C&A in Bulgaria; Internationalization strategy; Retail industry
Název práce: Analysis of international market strategy and growth opportunities for the retail garment industry in Bulgaria: a case applied to C&A
Autor(ka) práce: Bonhomme, Raphael
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Nidam, Anass
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce analyzuje mezinárodní obchodní strategie společnosti C & A a hledání příležitostí k růstu v Bulharsku. Studie se týká mezinárodních obchodních problémů a postupně poskytuje ucelený přehled o potenciálu v oblasti maloobchodu v Bulharsku, jakož i kritickou analýzu zájmu společnosti na expanzi do zahraničí. Práce přináší dostatečné informace, zda vstoupit na trh a jestli vstup na trh bude úspěšný.
Klíčová slova: C & A v Bulharsku; maloobchodní řetězce; Internacionalizační strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 7. 2014
Datum podání práce: 30. 7. 2015
Datum obhajoby: 5. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48660/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: