Marketing ve vyhledávačích

Název práce: Marketing ve vyhledávačích
Autor(ka) práce: Korbel, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Pecl, Roman; Ing. Roman Pecl,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je přinést ucelený pohled na problematiku marketingu ve vyhledávačích v kontextu internetového marketingu a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá třemi základními tématy. Optimalizace pro vyhledávače, internetová reklama a služby Google na podporu internetového marketingu. Praktická část je analýza přístupnosti, SEO analýza a marketingová analýza webových stránek jazykové školy Tandem. Cílem praktické části je analyzovat současný stav a navrhnout řešení, jak přivést více návštěvníků na web jazykové školy Tandem jak z placených, tak neplacených kanálů. Přínosem práce je kritické zhodnocení současného stavu webové prezentace jazykové školy Tandem a návrh ke zlepšení, aplikace teoretických poznatků z první části práce na praktickou situaci webu jazykové školy Tandem.
Klíčová slova: e-komerce; SEO; marketing; reklama; vyhledávače
Název práce: Search Engine Marketing
Autor(ka) práce: Korbel, Vladimír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Pecl, Roman; Ing. Roman Pecl,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 10. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7161/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: