Zvyšování obchodní výkonnosti webu

Název práce: Zvyšování obchodní výkonnosti webu
Autor(ka) práce: Knopp, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šebesta, Michal
Oponenti práce: Pařízek, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování obchodní výkonnosti webu prostřednictvím optimalizace se zaměřením na uživatelský zážitek. Nezabývá se způsoby, jak přivést na webové stránky více návštěvnosti, ale jak uživatele na webu motivovat, přesvědčovat a pomáhat jim k dosažení cílů. Cílem práce je představit koncepci User Experience (UX) a Conversion Optimization (CRO). Dále navrhnout obecný proces optimalizace webu se zaměřením na uživatelský zážitek a postup aplikovat v rámci případové studie. Přínosem práce je propojení koncepcí UX/CRO, které přináší uživatelům pozitivní zkušenosti se značkou a organizacím udržitelnou konkurenční výhodu, diferenciaci i vyšší návratnost marketingových investic.
Klíčová slova: optimalizace webu; uživatelský výzkum; conversion optimization; UX; použitelnost; persuasive design; A/B testování; user experience; webová analytika
Název práce: Increasing business performance of website
Autor(ka) práce: Knopp, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šebesta, Michal
Oponenti práce: Pařízek, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the improving of website business performance through the optimization with a focus on user experience. Its concern is not how to accumulate more traffic to the website but rather how to motivate website users, persuade and help them achieve desired goals. The aim is to introduce the concept of User Experience (UX) and Conversion Optimization (CRO). Further on, to suggest a general process of the website optimization focused on user experience and to apply this procedure in a case study. The contribution of this thesis is to link the UX/CRO concepts that provide users with a positive brand experience and allow organizations a sustainable competitive advantage, differentiation and higher marketing ROI.
Klíčová slova: UX; A/B testing; user research; website optimization; persuasive design; conversion optimization; user experience; website analytics; usability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 1. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52041/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: