Typologie spotřebitele na trhu s čaji jako charakteristika značky

Název práce: Typologie spotřebitele na trhu s čaji jako charakteristika značky
Autor(ka) práce: Kůtová, Karolina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Tolarová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce na téma "Typologie spotřebitele na trhu s čaji jako charakteristika značky" se zabývá charakteristikou spotřebitelů jednotlivých značek čaje a jejich nákupním chováním. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá důležitostí segmentace trhu, nákupních chováním, typologií spotřebitele a tvorbou marketingového výzkumu. V praktické části je věnována pozornost situaci na čajovém trhu a dotazníkovému šetření s cílem popsat spotřebitele největších hráčů na trhu.
Klíčová slova: segmentace; maloobchodní audit ; nákupní chování; spotřebitel; Nielsen; typologie spotřebitele
Název práce: Typology of consumer in the tea market, as a brand characteristic
Autor(ka) práce: Kůtová, Karolina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Tolarová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor Thesis entitled " Typology of consumer in the tea market, as a brand characteristic" characterizes tea consumers of various brands and their consumer behavior. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part presents the importance of market segmentation, consumer behavior, consumer typology and methodology of marketing research. The practical part focuses on the tea market conditions, including the questionnaire survey with the purpose to describe consumers of the biggest players in the tea market.
Klíčová slova: Nielsen; segmentation; consumer typology; consumer; retail audit; consumer behavior

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2014
Datum podání práce: 20. 4. 2015
Datum obhajoby: 20. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49916/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: