Webové mapové služby s využitím geoprostorových dat

Název práce: Webové mapové služby s využitím geoprostorových dat
Autor(ka) práce: Endršt, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Alexa, Štěpán
Oponenti práce: Daněk, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá geografickými informačními systémy, seznamuje s nimi, vysvětluje jejich použití v praxi a nastiňuje konkrétní případy, ve kterých jsou tyto systémy použity. Zaměřuje se také na vysvětlení webových mapových služeb WMS a WFS, které jsou využity v praktické části. Cílem praktické části je vytvořit funkční prototyp webové aplikace využívající již zmiňovaných mapových služeb. Tato aplikace má sloužit sportovcům pro nacházení nových sportovních tras na interaktivní mapě.
Klíčová slova: Geografické informační systémy; GPS; WFS; Mapové služby; WMS
Název práce: Web map services using geographical data
Autor(ka) práce: Endršt, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Alexa, Štěpán
Oponenti práce: Daněk, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis introduces geographic information systems, explains the use of them in real world applications and shows specific cases, where such systems are used in. This thesis also aims to explain specific web map services, namely WMS and WFS. These two services are also used in the practical part of the thesis. The goal of the practical part is to create functional prototype of web application using map services. The purpose of this application is to support sportsmen in finding new sport paths on an interactive map.
Klíčová slova: GPS; Geographic information systems; Map services; WMS; WFS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2015
Datum podání práce: 14. 5. 2015
Datum obhajoby: 3. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52775/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: