Lidská práva sexuálních menšin ve světle mezinárodního práva

Název práce: Lidská práva sexuálních menšin ve světle mezinárodního práva
Autor(ka) práce: Nohejlová, Erika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Melounová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá lidskými právy sexuálních menšin ve světle mezinárodního práva a jejím cílem práce je rozšíření povědomí o lidských právech, která by sexuální menšiny měly z pohledu mezinárodního práva mít. První část je věnována teoretickému vymezení pojmů, která s touto tématikou souvisí. V další části sledujeme, jakou mají sexuální menšiny oporu v závazných dokumentech. Třetí kapitola se zabývá přístupem k tomuto tématu ze strany Rady pro lidská práva.
Klíčová slova: sexuální menšina; diskriminace; lidská práva; mezinárodní právo; Rada pro lidská práva
Název práce: Human rights of sexual minorities in the light of international law
Autor(ka) práce: Nohejlová, Erika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Melounová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the human rights of sexual minorities in the light of international law and its goal is to raise awareness about human rights, which sexual minorities from the perspective of international law should have. The first part is devoted to theoretical definitions that relate to this topic. In the next section we observe what support in binding documents sexual minorities have. The third chapter deals with the approach to this issue by the Human Rights Council.
Klíčová slova: sexual minority; international law; discrimination; human rights; Human Rights Council

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2015
Datum podání práce: 29. 6. 2018
Datum obhajoby: 11. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49301/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: