Využití mobilních aplikací pro věrnostní komunikaci a direct marketing

Název práce: Využití mobilních aplikací pro věrnostní komunikaci a direct marketing
Autor(ka) práce: Muff, Erik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Dufek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá využitím mobilních aplikací pro komunikaci v rámci věrnostních programů a direct marketing. Cílem této práce je identifikovat potenciál jejich využití a porovnat účinnost komunikace prostřednictvím aplikace pro chytré mobilní telefony v komunikaci v rámci věrnostních programů s e-mailingem. Porovnání účinnosti obou komunikačních kanálů bylo provedeno na základě kampaní, které byly zrealizovány pro účely této práce pro reálného klienta. Sledovanými byla míra prokliku a konverzní poměr. Za účelem identifikace potenciálu využití mobilních aplikací pro komunikaci bylo zrealizováno dotazníkové šetření a rozhovory s odborníky.
Klíčová slova: loajalita zákazníků; věrnostní program; mobilní aplikace; mobilní marketing
Název práce: The usage of mobile applications for communication within the loyalty programs and direct marketing
Autor(ka) práce: Muff, Erik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Dufek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the usage of mobile applications for communication within loyalty programs and direct marketing. The objective of this thesis is to identify the potential of the usage and to compare the efficiency of the communication through mobile applications for smartphones in communication within the loyalty programs with e-mailing. The comparison of both communication channels was done based on campaigns, which were realized for purpose of this thesis for the real client. Researched metrics were click through rate and conversion rate. The identification of mobile application usage potential for communication was done through questionnaire and interview with experts.
Klíčová slova: loyalty program; customer loyalty; mobile marketing; mobile application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 16. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50936/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: