Fenomén dudáctví v Čechách a možnost jeho zápisu na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

Název práce: Fenomén dudáctví v Čechách a možnost jeho zápisu na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO
Autor(ka) práce: Velner, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Skopová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zjistit, jaký význam má fenomén dudáctví v Čechách a jaký potenciál má při zápisu na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. V obecné rovině seznamuje diplomová práce s platnými předpisy v oblasti ochrany nehmotného kulturního dědictví a s jejich aplikací v podmínkách České republiky. Detailně se věnuje historii a vývoji tradice dudáctví a seznamuje se současnými projevy této lidové kultury. Na základě tohoto teoretického pozadí vyvozuje závěry, zda statek splňuje předpoklady zápisu na seznam UNESCO nebo zda je potřeba vytvořit další opatření, aby k zápisu mohlo dojít.
Klíčová slova: dudy; dudáctví; nehmotné kulturní dědictví
Název práce: The phenomenon of bagpiping in the Czech Republic and its possibility of being added to the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
Autor(ka) práce: Velner, Olga
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Skopová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to figure out the significance of the bagpiping tradition in the Czech Republic its potential to be added to the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. The thesis explains the current laws and ordinances in the area of protection of intangible cultural heritage and its application in the Czech Republic. The paper then explores the history and development of the bagpiping tradition and shows the current presentation in rural culture. Based on this theoretical part it answers the question if the bagpiping tradition has potential to be added to the Representative List or if there are steps that need to be taken first.
Klíčová slova: bagpipes; bagpiping; intangible cultural heritage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 9. 2014
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47283/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: