Recruitment a outsourcing v České republice z pohledu konkrétní firmy (C2D s.r.o.)

Název práce: Recruitment a outsourcing v České republice z pohledu konkrétní firmy (C2D s.r.o.)
Autor(ka) práce: Oleksyuk, Olesya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit postavení oboru recruitmentu a outsourcingu lidských zdrojů v rámci České republiky, nastínit jeho současné trendy a možnosti budoucího rozvoje, a provést analýzu získávání a výběru pracovníků personálně poradenskou společností C2D s.r.o.. Na základě zjištěných informací, porovnáním skutečnosti s teoretickými poznatky, konzultacemi s vedoucími pracovníky společnosti a analýzou postupů, bych se chtěla pokusit vytvořit návrh a doporučení, které by přinesly zkvalitnění celého procesu.
Klíčová slova: lidské zdroje; personalistika; nábor a výběr pracovníků; outsourcing; recruitment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3470/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: