Vliv změny vlastnictví médií na obsah vybraných deníků: případ akvizice mediální skupiny MAFRA

Název práce: Vliv změny vlastnictví médií na obsah vybraných deníků: případ akvizice mediální skupiny MAFRA
Autor(ka) práce: Štveráková, Iveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Od poloviny roku 2013, kdy druhý nejbohatší český podnikatel a od roku 2014 i ministr financí Andrej Babiš, koupil mediální skupinu MAFRA vydávající mimo jiné dva seriózní české deníky Mladou frontu DNES a Lidové noviny, začaly se ve veřejném diskurzu častěji objevovat pochyby ohledně nezávislosti českých médií a jejich budoucího postavení. Tato práce si klade za cíl zjistit, jaký vliv měla změna vlastníka vydavatelství MAFRA na obsah zmíněných dvou deníků. Projevy tohoto vlivu jsou analyzovány nejprve obecně v zahraničně politických tématech a dále v zastoupení jména Andreje Babiše a jednotlivých společností patřících do koncernu Agrofert v článcích MF DNES a Lidových novin. Sběr dat je rozdělen do dvou časových období -- před a po akvizici MAFRY Andrejem Babišem. Jako výzkumná metoda byla použita kvantitativní obsahová analýza.
Klíčová slova: koncentrace vlastnictví médií; MF DNES; Lidové noviny; MAFRA; Andrej Babiš; Agrofert
Název práce: The Effect of Change of Media Ownership on the Content of Selected Daily Papers: The Case of the MAFRA Media House Acquisition
Autor(ka) práce: Štveráková, Iveta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
There seems to be growing amount of doubts about the independance of Czech media and its position in the public space since the mid 2013, when Andrej Babiš - the second wealthiest Czech entrepreneur and since 2014 also the minister of finance -- has bought MAFRA media house, which issues among others two Czech daily papers Mladá fronta DNES and Lidové noviny. Aim of this thesis is to find out, how the change in the ownership of the MAFRA media house affected the content of the two daily papers. Such effects are analysed in articles published in Mladá fronta DNES and Lidové noviny, firstly in general in the foreign policy topics, secondly in representation of the name of Andrej Babiš and thirdly in representation of the distinct subsidiaries of the Agrofert group. Data collection is divided into two separate periods -- before and after the acquisition of MAFRA media house by Andrej Babiš. Quantitative content analysis has been chosen as the method of research.
Klíčová slova: Andrej Babiš; MF DNES; Lidové noviny; Agrofert; Concentration of Media Ownership

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 9. 2014
Datum obhajoby: 22. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44582/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: