Věrnost značce na trhu stavebního spoření v České republice

Název práce: Věrnost značce na trhu stavebního spoření v České republice
Autor(ka) práce: Solnička, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Mrázová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své diplomové práci jsem se rozhodl nahlédnout blíže na problematiku věrnosti zákazníků konkrétní značce. Cílem této práce je provést segmentaci zákaznické základny ČMSS a navrhnout opatření vedoucí k posílení této zákaznické základny. Rozdělení zákazníků je provedeno pomocí výzkumného nástroje PRETORIAN. Ten umožňuje měřit nejen loajalitu značky vyjádřenou preferencí, ale především dlouhodobé postoje ke značce a postoje k jejím konkurentům.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2007
Datum podání práce: 16. 12. 2007
Datum obhajoby: 24. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: