Marketingová analýza hotelu Andel`s Prague

Název práce: Marketingová analýza hotelu Andel`s Prague
Autor(ka) práce: Jonáš, Libor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pillmayerová, Jarmila
Oponenti práce: Novák, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je rozdělena do dvou navazujících částí. V první teoretické části jsou shrnuty základy, na kterých jsou marketing a marketingová strategie v cestovním ruchu vystavěny. V následující analytické části se pak teorie stala základem praktické analýzy marketingové strategie hotelu andel`s Prague. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány situační analýze, segmentaci poptávky, marketingovému mixu cestovního ruchu a doplňujícími návrhy.
Klíčová slova: kongresová turistika; segmentace hostů; marketingová situační analýza; design hotel; cestovní ruch; marketingová analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2006
Datum podání práce: 22. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3477/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: