Využití revenue managementu v oblasti Food and Beverages

Název práce: Využitie revenue managementu v oblasti Food and Beverage
Autor(ka) práce: Džambová, Adela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je teoretické a praktické zhodnotenie súčasného využívania systému revenue a yield managementu v úseku Food and Beverage v oblasti hotelierstva. Obsahom prvej kapitoly je všeobecné teoretické vymedzenie koncepcie revenue managementu v oblasti hotelierstva z pohľadu jeho vzniku, vývoja a postupného integrovania do jednotlivých úsekov v oblasti hotelierstva. Druhá kapitola popisuje základné techniky a princípy uplatňované v oblasti revenue managementu v ubytovacom úseku. Tretia kapitola špecifikuje uplatnenie systému revenue managementu v úseku Food and Beverage. Praktická časť je založená na analýze dotazníkového prieskumu, ktorý porovnáva mieru využitia revenue managementu v ubytovacom a stravovacom úseku hotelového priemyslu v Českej republike.
Klíčová slova: hotelový priemysel; Food and Beverage; revenue management
Název práce: Využití revenue managementu v oblasti Food and Beverages
Autor(ka) práce: Džambová, Adela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je teoretické a praktické zhodnotenie súčasného využívania systému revenue a yield managementu v úseku Food and Beverage v oblasti hotelierstva. Obsahom prvej kapitoly je všeobecné teoretické vymedzenie koncepcie revenue managementu v oblasti hotelierstva z pohľadu jeho vzniku, vývoja a postupného integrovania do jednotlivých úsekov v oblasti hotelierstva. Druhá kapitola popisuje základné techniky a princípy uplatňované v oblasti revenue managementu v ubytovacom úseku. Tretia kapitola špecifikuje uplatnenie systému revenue managementu v úseku Food and Beverage. Praktická časť je založená na analýze dotazníkového prieskumu, ktorý porovnáva mieru využitia revenue managementu v ubytovacom a stravovacom úseku hotelového priemyslu v Českej republike.
Klíčová slova: revenue management; Food and Beverage; hotelový priemysel
Název práce: Revenue Management Usage in Food&Beverage Department
Autor(ka) práce: Džambová, Adela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to introduce theoretical basis and practical review of actual revenue management usage in hospitality, espacially in the Food&Beverage Department. First chapter brings out the concept of revenue management from the view of its origin, development and integration into other industries. The second and third chapter describes different tools and approaches between the Rooms and Food&Beverage Department. The purpose of the last chapter is to compare revenue management usage through survey within both mentioned departments in the Czech Republic.
Klíčová slova: revenue management; Food and Beverage; hospitality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2013
Datum podání práce: 5. 6. 2015
Datum obhajoby: 10. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44607/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: