Pokles cen akcií v ex-dividend den a efektivnost trhů s akciovými opcemi

Název práce: Ex-Dividend Day Share Price Decline and Efficiency of Equity Options Markets
Autor(ka) práce: Křížek, Tomáš
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Stádník, Bohumil; Svoboda, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper analyses options/warrants price behavior around an ex-dividend day of underlying shares. Both equity options as financial instruments traded on options exchanges, and warrants/certificates as OTC financial instruments are analyzed. First, the paper analyzes the ex-dividend day share price drop. Findings of this part are further used to analyze the impact of unexpected share price decline on options prices. Further, the paper focuses on volumes of traded options contracts and changes in options prices around the ex-dividend day. The paper focuses on European shares and related options and warrants. The options data was collected from the options exchange EUREX and also from several OTC sources -- Vontobel, Lang & Schwarz, Erste, and xMarkets by Deutsche Börse. The main aim of the paper is to identify market inefficiencies in trading in and valuation of equity options. There are two main conclusions that around the ex-dividend day there is a significantly increased trading activity and the call options depreciate whereas put options appreciate between the cum-dividend and the ex-dividend day. This shows insufficient implementation of the share price drops into options valuation models of options dealers or investors / speculators. Further an impact of unexpected share price behavior was analyzed but no particular pattern has been identified. The impact of the unexpected share price drop (either too high or too low) has ambiguous implications on the options prices. Finally, ways how to utilize on knowledge of inefficient trading in options around the ex-dividend day were suggested. The suggestions were done both from the perspective of an investor / speculator and of an options dealer.
Klíčová slova: Ex-dividend day; Equity options; Share price decline; Market efficiency
Název práce: Pokles cen akcií v ex-dividend den a efektivnost trhů s akciovými opcemi
Autor(ka) práce: Křížek, Tomáš
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Stádník, Bohumil; Svoboda, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se věnuje analýze pohybu cen burzovních a neburzovních akciových opcí/warrantů kolem ex-dividend dne jejich podkladového aktiva. Nejprve práce analyzuje pokles ceny akcií kolem ex-dividend dne s ohledem na vyplacenou dividendu a závěry následně využívá i při analýze chování cen opcí kolem tohoto dne. V dalších částech se již práce zaměřuje přímo na objemy obchodovaných opcí a změny cen opcí kolem ex-dividend dne podkladového aktiva. Při analýze se využívají data o akciích z evropských trhů a o souvisejících opcí. Data byla sbírána z derivátové burzy EUREX a také z OTC zdrojů, mezi které patřily banky Vontobel, Lang & Schwarz, Erste a Deutsche Börse a jejich platforma xMarkets. Práce si klade za cíl identifikovat neefektivnosti v oceňování a v obchodování s akciovými opcemi kolem ex-dividend dne. Hlavními závěry práce je, že kolem ex-dividend dne probíhá nadstandardní objem opčních obchodů a zároveň call opce statisticky během dne před a po vyplacení dividendy klesají na ceně, přičemž u put opcí je trend opačný. Toto signalizuje nedostatečné zohlednění poklesu akcie kolem ex-dividend dne v oceňovacích modelech ať již obchodníků s cennými papíry nebo investorů/spekulantů. Rovněž byl analyzován dopad neočekávaného poklesu kurzu akcie kolem ex-dividend dne. Očekávaná hodnota poklesu byla zjištěna v první části práce a skutečná ex-post na základě historických dat. Bylo zjištěno, že neočekávaný pokles ceny akcie (ať již příliš malý, nebo příliš velký) nemá jednoznačný vliv na cenu opcí. V práci byly rovněž navrhnuty jednotlivé kroky, jak neefektivnosti v oceňování opcí a obchodování s nimi využít pro ziskové obchody, a to jak ze strany investorů, tak ze strany obchodníků s cennými papíry.
Klíčová slova: Tržní neefektivita; Akciové opce; Ex-dividend den; Pokles ceny akcie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2008
Datum podání práce: 20. 4. 2015
Datum obhajoby: 29. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21423/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: