Market launch strategy of the brand "Kiehl´s"

Název práce: Market launch strategy of the brand Kiehl´s
Autor(ka) práce: Hartová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Bihelerová, Judita
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of this diploma thesis is to suggest improvements of the marketing and business strategy of Kiehl's, a luxury skincare brand within the L'Oréal portfolio, in order to strengthen the brand's position on the Czech market. The theoretical part defines what luxury is and what the specific features of luxury brands are. Following is the overview of the luxury and cosmetics markets, describing the current situation and the trends. The next part depicts the business model of Kiehl's, the marketing strategy and the marketing tools that were used for the launch of the brand. Based on the findings in this thesis, a series of recommendations is suggested to build the brand's awareness, recruit new customers to the brand and increase sales.
Klíčová slova: Strategy of a luxury brand; Luxury marketing; Specificities of luxury industry
Název práce: Market launch strategy of the brand "Kiehl´s"
Autor(ka) práce: Hartová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Bihelerová, Judita
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje marketingu luxusních značek. Jejím cílem je navrhnout řešení pro luxusní kosmetickou značku Kiehl's, která by posílila její postavení na českém trhu. První část práce se věnuje marketingu luxusních značek a jeho specifickým charakteristikám, kterými se liší od masových značek. Dále je popsán trh s luxusními produkty a kosmetický trh, se zaměřením na současnou situaci a trendy. Další část je věnována kosmetické značce Kiehl's, jejím charakteristikám a unikátnímu marketingovému mixu. V závěru práce je definována marketingová a obchodní strategie značky Kiehl's, na jejímž základě jsou navržená doporučení pro upevnění pozice značky na českém trhu, pro získávání nových zákazníků a pro zvýšení povědomí o značce.
Klíčová slova: marketingová strategie; marketing luxusních značek; specifika a charakteristika luxusních značek

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2011
Datum podání práce: 15. 9. 2015
Datum obhajoby: 9. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35066/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: