Mezinárodní kamionová doprava ve společnosti ICOM transport a.s

Název práce: Mezinárodní kamionová doprava ve společnosti ICOM transport a.s
Autor(ka) práce: Hausdor, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Mecera, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá společností ICOM transport a.s., resp. její divizí, která je zaměřená na mezinárodní kamionovou dopravu. Cílem DP je zmapovat náplň dispečerské práce, nalézt problémy vyskytující se ve společnosti s jejich možnými řešeními, a navrhnout opatření, která by mohla vést ke snížení nákladů na přepravu, popř. k zefektivnění činností uvnitř podniku.
Klíčová slova: ICOM transport a.s.; Dispečer; Mezinárodní kamionová doprava
Název práce: International freight transport in company ICOM transport a.s
Autor(ka) práce: Hausdor, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Mecera, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstract: This master thesis focuses on ICOM transport a.s. company, mainly on it´s international freight transport department. Goals of this master thesis are description of dispatcher´s daily work, indentifying problems and finding solutions that would lead to reducing costs or increasing company efficiency.
Klíčová slova: dispatcher; International freight transport; ICOM transport a.s.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2015
Datum podání práce: 1. 12. 2015
Datum obhajoby: 2. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52885/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: