Reklamní kampaň a optimalizace pro vyhledávače internetového obchodu Cyklostore.cz

Název práce: Reklamní kampaň a optimalizace pro vyhledávače internetového obchodu Cyklostore.cz
Autor(ka) práce: Hennlich, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chudán, David
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních témat, online reklamní kampaň a problematika optimalizace pro vyhledávače - SEO. Tato témata jsou z hlediska nejnovějších poznatků a trendů shrnuta v přehledové části a následně aplikována na rodinném e-shopu. V praktické části poté probíhá marketingová kampaň a dále je analyzován konkrétní zvolený web a pro jeho odhalené nedostatky je navrženo řešení, které je poté aplikováno a v závěru zhodnoceno. Hlavním přínosem práce je optimalizace a propagace zvoleného internetového obchodu. Jako další přínos může být považováno rozšíření znalostí a vědomostí autora a případných čtenářů této práce.
Klíčová slova: SEO; optimalizace pro vyhledávače; online marketing; analýza stránek; e-shop
Název práce: Advertisement campaign and search engine optimization of e-shop Cyklostore.cz
Autor(ka) práce: Hennlich, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chudán, David
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis consists of two main topics, an online advertisement campaign and the issue of search engine optimization - SEO. These two topics are described in the theoretical part based on newest trends and findings, and then applied on the chosen e-shop. The practical part then consists of a description of the marketing campaign conducted by the author, an analysis of the website on which is the campaign targeted together with suggestions of how to solve the problems detected on the web, application of these suggestions and a final evaluation of the undertaken changes. Main contribution of the thesis is the optimization and propagation of the chosen e-shop. As a secondary contribution the improvement of author's and reader's knowledge can be considered.
Klíčová slova: SEO; online marketing; search engine optimization; website analysis; e-shop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2015
Datum podání práce: 16. 12. 2015
Datum obhajoby: 1. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50901/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: