Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Responzivní design a jeho využití při procesu tvorby webu

Autor práce: Prokop, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Osoba oponující práci: Koliš, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Responzivní design a jeho využití při procesu tvorby webu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je popsat obecný proces tvorby webových stránek a srovnat jej v případech, kdy byly použity přístupy responzivního designu a kdy naopak použity nebyly. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a postupy pojící se s tvorbou webových stránek, ať už jde o responzivní design či nikoliv. V praktické části jsou aplikovány postupy responzivního designu na jeden konkrétní příklad. Následně dochází k porovnání dvou přístupů tvorby webových stránek i samotných výstupů. V závěru práce autor provádí srovnání klasického a responzivního webu z několika hledisek.
Klíčová slova: webové stránky; web; tvorba webového projektu; responzivní design; mobilní web

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Responzivní design a jeho využití při procesu tvorby webu
Překlad názvu: Responsive design and its application during the process of web design
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this diploma thesis is to conduct analysis of process of web design and to compare two cases, where responsive design was used and where responsive design was not used. In theoretical part, there are explained basic terms and procedures connected with responsive and non-responsive design. In analytical part, the procedures of responsive design are applied to one particular example. Afterwards, two approaches of creating websites and the outputs of it are compared. In the end of the thesis the author compares basic and responsive web approach from different points of view.
Klíčová slova: websites; mobile web; web design; web; responsive design

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2015
Datum podání práce: 12. 12. 2015
Datum obhajoby: 02.02.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51287_xprom74.pdf [4,38 MB]
Oponentura44898_xkolk16.pdf [738,13 kB]
Hodnocení vedoucího51287_sigmund.pdf [361,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51287/podrobnosti