Responzivní design a jeho využití při procesu tvorby webu

Název práce: Responzivní design a jeho využití při procesu tvorby webu
Autor(ka) práce: Prokop, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Koliš, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je popsat obecný proces tvorby webových stránek a srovnat jej v případech, kdy byly použity přístupy responzivního designu a kdy naopak použity nebyly. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a postupy pojící se s tvorbou webových stránek, ať už jde o responzivní design či nikoliv. V praktické části jsou aplikovány postupy responzivního designu na jeden konkrétní příklad. Následně dochází k porovnání dvou přístupů tvorby webových stránek i samotných výstupů. V závěru práce autor provádí srovnání klasického a responzivního webu z několika hledisek.
Klíčová slova: webové stránky; web; tvorba webového projektu; responzivní design; mobilní web
Název práce: Responsive design and its application during the process of web design
Autor(ka) práce: Prokop, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Koliš, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this diploma thesis is to conduct analysis of process of web design and to compare two cases, where responsive design was used and where responsive design was not used. In theoretical part, there are explained basic terms and procedures connected with responsive and non-responsive design. In analytical part, the procedures of responsive design are applied to one particular example. Afterwards, two approaches of creating websites and the outputs of it are compared. In the end of the thesis the author compares basic and responsive web approach from different points of view.
Klíčová slova: websites; mobile web; web design; web; responsive design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2015
Datum podání práce: 12. 12. 2015
Datum obhajoby: 2. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51287/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: