Reportování společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reportování společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti
Autor práce:
Jiroušková, Jitka
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Plášková, Alena
Osoba oponující práci:
Charvát, Vavřinec
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá reportováním společenské odpovědnosti firem. Cílem práce je vytvoření CSR reportu pro společnost PATRIA Kobylí, a.s. Teoretická část je věnována vzniku, rozvoji a současným podobám CSR, včetně identifikování výhod a nevýhod spojených s CSR. Mimo jiné jsou zmíněny tři pilíře, na nichž koncept CSR stojí. Část práce je zaměřena na reportování CSR jeho přínosy a trendy. Dále jsou představeny platné normy, jež lze v oblasti CSR využít. Pozornost bude věnována především standardu GRI a s ním spojenému reportingovému rámci G4. Obsahem praktické části je analýza a hodnocení současných aktivit společnosti PATRIA Kobylí, a.s. a vypracování reportu CSR pro danou společnost. K vytvoření reportu byla využita nejaktuálnější verze standardu GRI, a to G4.
Klíčová slova:
společenská odpovědnost firem; GRI; normy CSR; CSR aktivity; Global Reporting Initiative; CSR reportování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 10. 2014
Datum podání práce:
20. 4. 2015
Datum obhajoby:
28.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50240_xjirj58.pdf [5,96 MB]
Oponentura:
44960_Charvát.pdf [428,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
50240_plaskova.pdf [387,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50240/podrobnosti