Aplikace metod DZD na otevřená data

Název práce: Aplikace metod DZD na otevřená data
Autor(ka) práce: Prokůpek, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Chudán, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje aplikaci metod DZD na otevřená data. Je realizována řešením analytických otázek za pomoci systému LISp-Miner. Otázky jsou pokládány na data z České obchodní inspekce z pohledu majitele dat. Použitou procedurou k vyřešení analytických otázek je 4ft-Miner. Byly prezentovány a vyřešeny 4 analytické otázky, které jsou výsledky práce. Práce obsahuje podrobný popis transformace relační databáze do formátu vhodného k těžení a podrobný popis dat. Teoretická část práce se zabývá metodou GUHA a metodikou CRISP-DM.
Klíčová slova: Otevřená data; LISp-Miner; GUHA; CRISP-DM; 4ft-Miner; Dolování dat; DZD
Název práce: Use of data mining techniques for open data
Autor(ka) práce: Prokůpek, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Chudán, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis examines applications of datamining methods to open data. It is realized by solving analytical questions using the LISp-Miner system. Analytical questions are examined in data from The Czech Trade Inspection Authority from the perspective of the data owner. Procedure used to solve analytical questions is 4ft-Miner. There are presented and resolved four analytical questions, which are the results of the work. Work includes a detailed description of the transformation of the relational database into a format suitable for data mining. A detailed description of the data is also included. The theoretical part deals with the GUHA method and CRISP-DM methodology.
Klíčová slova: Open data; LISp-Miner; GUHA; CRISP-DM; 4ft-Miner; Data mining; DM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2015
Datum podání práce: 30. 11. 2015
Datum obhajoby: 2. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51379/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: