Online and Smartphone Consumer Behaviour of Spanish Millennials

Název práce: Online and Smartphone Consumer Behaviour of Spanish Millennials
Autor(ka) práce: Perez Montesa, Luis
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Conducts a deep research of the online and smartphone consumer behaviour with a focus on the Spanish Millennials. The main goal of the thesis is to identify a different online and smartphone pattern among Millennials in Spain, compared to the general population. At the same time, obtaining valuable and insightful information about the Spanish Millennials consumer behaviour and trends is another goal of the thesis. This thesis aims to provide key findings on the topic, adding valuable knowledge, based on the current situation and behaviour of this segment of the Spanish population.
Klíčová slova: consumer behaviour; online; smartphones
Název práce: Online and Smartphone Consumer Behaviour of Spanish Millennials
Autor(ka) práce: Perez Montesa, Luis
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Conducts a deep research of the online and smartphone consumer behaviour with a focus on the Spanish Millennials. The main goal of the thesis is to identify a different online and smartphone pattern among Millennials in Spain, compared to the general population. At the same time, obtaining valuable and insightful information about the Spanish Millennials consumer behaviour and trends is another goal of the thesis. This thesis aims to provide key findings on the topic, adding valuable knowledge, based on the current situation and behaviour of this segment of the Spanish population.
Klíčová slova: consumer; Online; smartphones

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54599/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: