Komparace poboček firmy 3M v Česku a Slovensku prostřednictvím kvantitativní interkulturní metodologie Globe s aplikací výsledků na marketing management

Název práce: Komparace poboček firmy 3M v Česku a Slovensku prostřednictvím kvantitativní interkulturní metodologie Globe s aplikací výsledků na marketing management
Autor(ka) práce: Čiháková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čejka, Pavel
Oponenti práce: Laník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je interkulturní porovnání poboček společnosti 3M v České republice a na Slovensku za využití studie GLOBE v komparaci s metodou Geerta Hofstedeho a jeho pět hlavních dimenzí. K tomuto proběhne dotazníkové šetření (dle původních otázek studie Globe) mezi zaměstnanci právě daných poboček v Praze a Bratislavě. Výsledky vzešlé z této výzkumné metody budou použity pro osvětlení kulturních rozdílů (jsou-li nějaké) mezi 3M Česko a 3M Slovensko a zda je zapotřebí volit různé marketingové řízení v daných zemích.
Klíčová slova: marketing management; Geert Hofstede; mezinárodní kultura; vedení; GLOBE
Název práce: Comparison 3M subsidiaries in the Czech and Slovak through quantitative methodologies intercultural Globe with applications of marketing management
Autor(ka) práce: Čiháková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čejka, Pavel
Oponenti práce: Laník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is cross-cultural comparation of Czech and Slovak subsidiary of 3M Company. It will be reached through GLOBE study in comparison with Geert Hofstede method and its five main cultural dimensions. Questionnaire research will be conducted for achieving this goal ( according to original questionnaire of GLOBE study) among employees of mentioned subsidiaries in Prague and Bratislava. Findings of this research method will be used for explanation of cultural differences (should there be any) between 3M Cesko and 3M Slovensko. Also these findings will proof wheter or not is possible to apply the same marketing management in both countries.
Klíčová slova: International culture; Marketing management; Leadership; Geert Hofstede; GLOBE

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2014
Datum podání práce: 24. 4. 2015
Datum obhajoby: 27. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47217/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: