Analýza krizové komunikace společnosti Volkswagen v ČR

Název práce: Analýza krizové komunikace společnosti Volkswagen v ČR
Autor(ka) práce: Hynek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Vomočil, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zbývá analýzou krizové komunikace společnosti Volkswagen v České republice a její prezentace v médiích. V teoretické části jsou představeny prvky PR a do jejich rámce zasazena problematika krizové komunikace a její zásady, dále jsou uvedena teoretická východiska při sestavování mediální analýzy a provádění marketingového výzkumu. V praktické části je podrobně představena krizová situace, kterou je emisní aféra. Následně jsou rozebrány prvky komunikace společnosti, dopad na vybrané ukazatele a mediální obraz Volkswagenu v českých médiích. Nakonec je vyhodnocen vlastní výzkum vnímání značky, provedena SWOT analýza a navržen postup pro komunikaci v post-krizové fázi.
Klíčová slova: mediální analýza; krizová komunikace; public relations
Název práce: Analysis of Volkswagen's crisis communication in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Hynek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Vomočil, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with analysis of crisis communication of the Volkswagen Group in the Czech Republic and its presentation in media. The theoretical part presents particular components of public relations and the crisis communication and its rules as a part of them. Then some basic principles in media analysis and marketing research are presented. The practical part starts with an in-depth overview of the emission scandal as a crisis situation for Volkswagen with an analysis of selected PR components impact of several indicators and also analysis of the media picture of the company. The research focuses on customer s attitude towards the emissions issue and VW s reaction. Finally the SWOT analysis is assembled and on its basis the solution for post-crisis communication is offerred.
Klíčová slova: media analysis; crisis communication; public relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2015
Datum podání práce: 3. 5. 2016
Datum obhajoby: 31. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55376/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: