Firemní politika - značka Shell

Název práce: Firemní politika - značka Shell
Autor(ka) práce: Skopcová, Radka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Drozen, František
Oponenti práce: Zatočil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je seznámit se značkovou politikou společnosti Shell, a zejména s tím, jak se tato firma stará o svou vizuální identitu. První část práce psaná v obecné rovině pojednává o marketingu. Jsou zde zmíněna vývojová stádia marketingu, definice značky a její zařazení v rámci marketingu. Dále je zde v obecné rovině popsána vizuální identita. 2. část práce je orientována prakticky a týká se společnosti Shell. Je zde popsána stoletá historie Shellu a historie loga Shell. Dále je zde zmíněno řízení a cíle značkové politiky Shellu. Důraz je kladen na vizuální identitu Shellu, kterou tvoří logo mušle (hřebenatky) s typickými barvami červené a žluté.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2008
Datum podání práce: 4. 1. 2008
Datum obhajoby: 21. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7701/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: