Strategic Analysis of the Air Astana

Název práce: Strategic Analysis of the Air Astana Company
Autor(ka) práce: Mansurova, Benazir
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis was the implementation of the strategic analysis and further formulation of strategic comments and recommendations for the Air Astana Company. This goal was reached by the identification of the strength and weaknesses of the company and opportunities and threats that can influence the company from the external environment. The work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part was described the theory of strategic management, strategy and different types of strategic analysis. Whereas the practical part is focused on the application of various types of strategic analysis for the Air Astana Company. In the conclusion were summarized all results of the strategic analysis of the Air Astana Company and provided strategical recommendations.
Klíčová slova: PESTEL; Porter's 5 Forces Analysis; SWOT; Strategic Analysis; Strategic Management
Název práce: Strategic Analysis of the Air Astana
Autor(ka) práce: Mansurova, Benazir
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis was the implementation of the strategic analysis and further formulation of strategic comments and recommendations for the Air Astana Company. This goal was reached by the identification of the strength and weaknesses of the company and opportunities and threats that can influence the company from the external environment. The work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part was described the theory of strategic management, strategy and different types of strategic analysis. Whereas the practical part is focused on the application of various types of strategic analysis for the Air Astana Company. In the conclusion were summarized all results of the strategic analysis of the Air Astana Company and provided strategical recommendations.
Klíčová slova: Porter's 5 Forces Analysis; PESTEL; Strategic Management; SWOT; Strategic Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2015
Datum podání práce: 20. 4. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55626/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: