Analýza marketingového mixu společnosti Lidl Česká republika v.o.s

Název práce: Analýza marketingového mixu společnosti Lidl Česká republika v.o.s
Autor(ka) práce: Melounová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kolouchová, Daniela
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingový mix společnosti Lidl Česká republika v.o.s., diskontního řetězce, jenž se primárně zaměřuje na nákup a prodej potravinářského a nepotravinářského zboží. Analýza je provedena na základě nejnovějších veřejně dostupných zdrojů a vlastního zkoumání. Práce je rozdělena do dvou částí, přičemž teoretická část vymezuje důležité pojmy z oblasti maloobchodu a marketingového mixu, které jsou doplněny o teorie a současné trendy na maloobchodním trhu. V praktické části je představen samotný řetězec Lidl a jeho marketingový mix, který je doplněn o dotazníkové šetření. Na základě provedené analýzy jsou pro společnost vyvozeny návrhy na zlepšení marketingového mixu.
Klíčová slova: maloobchod; diskontní řetězec; maloobchodní trh; marketingový mix
Název práce: Analysis of Marketing Mix Tools of the Company Lidl Česká republika v.o.s
Autor(ka) práce: Melounová, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kolouchová, Daniela
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the marketing mix tools of the company Lidl Česká republika v.o.s., a discount chain, which is primarily focused on the purchase and sale of food and non-food goods. The analysis is based on the latest publicly available sources and own findings. The work is divided into two parts, the theoretical part defines important terms of retail and marketing mix, which are complemented by theories and current trends in the retail market. In the practical part, the chain Lidl itself and its marketing mix are introduced, which are followed by questionnaire survey. On the basis of this analysis, some proposals for the company are drawn to improve its marketing mix tools.
Klíčová slova: retail market; marketing mix; discount chain; retail

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2016
Datum podání práce: 9. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55840/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: