Analýza marketingových kanálů trhu služeb a analýza jejich užitku pro konkrétní obor

Název práce: Analýza marketingových kanálů trhu služeb a analýza jejich užitku pro konkrétní obor
Autor(ka) práce: Romantseva, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Horová, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o marketingových kanálech používaných v oboru jazykových škol.
Klíčová slova: marketingový mix; obchodní zástupce; frekvence nákupu
Název práce: Analysis of marketing channels and their utility in the field of language schools
Autor(ka) práce: Romantseva, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Horová, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the marketing channels used in the field of language schools. It also deals with company profiles, an identical part of study criteria, frequency and nature of the purchases.
Klíčová slova: marketing mix; sales man; frequency of purchase

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55783/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: