Analýza potřeb pracovníků a organizace v oblasti vzdělávání a rozvoje

Název práce: Analýza potřeb pracovníků a organizace v oblasti vzdělávání a rozvoje
Autor(ka) práce: Tůmová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Seidlová, Eva
Oponenti práce: Tejkl, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá tím, jak firmy ČEZ, a.s., ČSOB, a.s. a SANOMA Magazines Praha, s.r.o. identifikují své potřeby vzdělávání a také, jakým způsobem vyhodnocují výsledky a účinnost vzdělávacích programů.Dále se práce zabývá tím, nakolik se shodují postupy výše zmíněných firem s požadavky definovanými systematickým systémem vzdělávání.
Klíčová slova: SANOMA; ČSOB; ČEZ; zaměstnanci; potřeby; rozvoj; vzdělávání
Název práce: Employees and corporate education and developement requirements
Autor(ka) práce: Tůmová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Seidlová, Eva
Oponenti práce: Tejkl, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3516/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: