Metoda CHAID a logistické regrese

Název práce: Metoda CHAID a logistické regrese
Autor(ka) práce: Novák, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Oponenti práce: Matějka, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl představit metodu pro tvorbu rozhodovacích stromů zvanou CHAID a metodu logistické regrese. Následně je porovnat z hlediska jejich interpretace. Toho bude dosaženo aplikací těchto metod na reálná data pomocí statistického software, interpretací výsledných modelů a vyvozením následných závěrů. Práce tedy představuje možnosti interpretace modelů sestrojených pomocí metody CHAID a logistické regrese a s tím spojené výhody a nevýhody jednotlivých metod.
Klíčová slova: klasifikace; logistická regrese; CHAID; rozhodovací stromy
Název práce: CHAID and logistic regression
Autor(ka) práce: Novák, Jaroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Oponenti práce: Matějka, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to introduce logistic regression and method dedicated to construction of decision trees called CHAID, compare these two methods with regard to interpretation of their outputs. In order to accomplish the set goals application of these methods will be presented on real dataset. Statistical software will be used to obtain outputs. The outputs will be interpreted and conclusions on their bases will be presented. This thesis will also introduce possibilities of interpretation of these outputs and pros and cons that are connected with them.
Klíčová slova: CHAID; classification; logistic regression; decision trees

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2015
Datum podání práce: 18. 5. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51883/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: